Energetické komunity a spoločenstvá

Energetické komunity a spoločenstvá sú iniciatívy vedené občanmi a organizáciami, ktoré im umožňujú prevziať kontrolu nad miestnou výrobou a spotrebou energie. Pomáhajú prepojiť existujúce energetické systémy (spotreba), prevádzkované miestnymi obyvateľmi, podnikmi a samosprávou so zariadeniami s obnoviteľnými zdrojmi energie (výroba).

Čo je to komunitná energetika?

Komunitná energetika sa zameriava na zapojenie a spoluprácu miestnych aktérov v oblasti výroby, uskladňovania, zdieľania a spotreby energie. Myšlienkou je, aby občania, samospráva a podnikateľská sféra v danej oblasti spoločne vlastnili a riadili miestne zariadenia z OZE, zariadenia pre akumuláciu a zdieľali vyrobenú elektrinu medzi sebou.

Primárnym cieľom komunitnej energetiky nie je dosahovanie zisku, ale vybudovanie systému lokálnej udržateľnej a efektívnej energetickej výroby a spotreby, ktorý prináša zníženie nákladov na energie, zníženie emisií, zlepšenie životného prostredia a zníženie
závislosti na fosílnych palivách.

PRÍKLADY ZDIEĽANIA ELEKTRINY

A. ZDIEĽANIE MEDZI VLASTNÝMI ODBERNÝMI MIESTAMI (fyz.osoby)

•(Aktívny) odberateľ v domácnosti vo viacerých vlastných odberných miestach:
•rodinný dom,
•chalupa
•byt na prenájom,
•Rôzny režim využívania / spotreby
•Vyrobené prebytky spotrebuje v ostatných odberných miestach

B. ZDIEĽANIE MEDZI VLASTNÝMI ODBERNÝMI MIESTAMI (firmy)

•(Aktívny) firemný odberateľ vo viacerých vlastných odberných miestach:
•výrobná hala
•kancelárska budova
•garáže s nabíjacími stanicami
•Vlastná výroba elektriny •Vlastné zariadenie
pre akumuláciu
•Vyrobené prebytky spotrebuje v ostatných odberných miestach

C. ZDIEĽANIE
MEDZI RÔZNYMI ODBERATEĽMI

Energetické spoločenstvá / komunity: •obecné budovy •školy
•domácnosti
•nabíjacie stanice
•verejné osvetlenie •nemocnice
•malé podniky
•fyzické osoby - rodinné domy
•fyzické osoby - bytové domy
•celé ulice, sídliská
•obce, mestá, VÚC

D. ZDIEĽANIE
V RÁMCI
BYTOVÝCH
DOMOV

Energetické spoločenstvo / komunita:
•Odberné miesta v bytových domoch:
• spoločné priestory
• bytové jednotky
• nabíjacie stanice
•Vlastná výroba elektriny
•Vlastná výroba tepla
•Zariadenie pre akumuláciu

_b030bff0-9acf-49af-9c3e-4b3710144d5d

Ako vybudovať energetickú komunitu, alebo energetické spoločenstvo?

Aby sme zabezpečili úspešné vytvorenie energetickej komunity a nezabudli na žiadne dôležité kroky, pripravili sme pre vás detailnú procesnú mapu, ktorá vás povedie celým postupom.

(Pre stiahnutie, kliknite.)