Veríme v silu komunity, spolupráce a lokálnej energie. Spoločne budujeme silnejšie, zelenšie a udržateľnejšie Slovensko pre všetkých.

Náš cieľ

Veríme v silu komunity, spolupráce a lokálnej energie. Spoločne budujeme silnejšie, zelenšie a udržateľnejšie Slovensko pre všetkých.

Priaznivé legislatívne a technické podmienky

Rozvoj komunitnej energetiky

Vytvárať a zdieľať náš know - how

Radi Vám vysvetlíme fungovanie KEKS, preberieme možnosti Vášho členstva a miery zapojenia, prejdeme si Vaše očakávania a zodpovieme aj akékoľvek
Vaše otázky.

Prehliadnite si našu brožúrku

Prezrite si našu brožúrku, kde sa o budovaní energetických komunít
dozviete veľa zaujimavých informácií.

Naša misia

Misiou združenia Klastra energetických komunít Slovenska, je pomôcť vytvoriť, posilniť, podporiť a spojiť energetické komunity a spoločenstvá po celom Slovensku. Sme hlboko zaviazaní k vytvoreniu udržateľnej, efektívnej a spravodlivej energetickej budúcnosti, ktorá je založená na decentralizácii, obnoviteľných zdrojoch a aktívnej účasti občanov.

a

Naša úloha

Našou úlohou je poskytnúť platformu pre výmenu informácií, znalostí a inovácií medzi energetickými komunitami, aby sme spoločne prekonali výzvy a maximalizovali príležitosti, ktoré prináša energetická tranzícia. Sme zaviazaní k edukácii, osvete a podpore politík, ktoré podporujú rast a rozvoj energetických komunít a spoločenstiev.