O nás


Veríme v silu komunity, spolupráce a lokálnej energie.
Spoločne budujeme silnejšie, zelenšie a udržateľnejšie Slovensko

pre všetkých.

business, idea, growth-3736939.jpg

Naša misia

Misiou združenia Klastra energetických komunít Slovenska, je posilniť, podporiť a spojiť energetické komunity po celom Slovensku. Sme hlboko zaviazaní k vytvoreniu udržateľnej, efektívnej a spravodlivej energetickej budúcnosti, ktorá je založená na decentralizácii, obnoviteľných zdrojoch a aktívnej účasti občanov.

Naša úloha

Našou úlohou je poskytnúť platformu pre výmenu informácií, znalostí a inovácií medzi energetickými komunitami, aby sme spoločne prekonali výzvy a maximalizovali príležitosti, ktoré prináša energetická tranzícia. Sme zaviazaní k edukácii, osvete a podpore politík, ktoré podporujú rast a rozvoj energetických komunít.

goal, business, idea-3535310.jpg

Kontaktujte nás

Radi Vám vysvetlíme fungovanie KEKS, preberieme možnosti Vašeho členstva a miery zapojenia, prejdeme si Vaše očakávania a zodpovieme aj akékoľvek iné Vaše otázky.

Scroll to Top