Riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) a predseda
Klastra energetických komunít na Slovensku (KEKS) podpísali v piatok, 8. decembra
2023 „Memorandum o vzájomnej podpore a spolupráci medzi SAPI a KEKS.“ Cieľom
spolupráce má byť výraznejšia a rýchlejšia implementácia štandardov a postupov
v oblastí OZE a komunitnej energetiky na Slovensku.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *