renewable, energy, environment-1989416.jpg

Komunitnú energetiku vnímame ako kľúčový nástroj pri riešení klimatickej či energetickej krízy, ako aj energetickej chudoby. Práve preto sme sa rozhodli pomôcť vybudovať efektívne fungujúci systém energetických komunít na Slovensku.

Categories:

Tags:

One response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *